Skip to content

Leo,
de gemuteerde
Leeuw

Leo staat voor een nieuwe manier van leidinggeven. Leo traint, coacht en helpt leidinggevend Nederland om op een andere manier naar leiderschap te kijken. Leo geeft inzichten in hoe je kunt muteren van een directieve Leeuw(-in) naar het nieuwe leiderschap.

Innerforce®

Leo ontwikkelt de
Innerforce® methode

Dé nieuwe stakeholdermanagementmethode waarmee je op een andere manier leiding kunt geven aan (transitie)processen en projecten.

Gedachtegoed

Waarom komen
mensen in beweging?

In de steeds complexere vraagstukken die we als samenleving het hoofd moeten bieden, wordt deze vraag steeds relevanter. De tijd van directieve sturing van bedrijven en procesvraagstukken is inmiddels gelukkig achter ons. Duurzame verandering bereik je door draagvlak en samenwerking. Het samen doen vergt echter wel de kunst om ook samen convergerend ergens heen te gaan. Lukt dit niet dan zijn deze “samen doen processen” gedoemd te eindigen in een divergerend “allemaal ergens anders heen rennen” resultaat.

Niet zelf directief de beweging afdwingen (het dominante gedrag van de leeuw), maar de beweging uit de ander laten komen door deze ander te prikkelen op zijn/haar persoonlijke drijfveren.

Leo – a way of thinking

De gemuteerde leeuw (m/v) staat voor meer dan alleen een manier van leiderschap tonen. Het is meer een levensovertuiging; een manier van leven en denken. En vooral een houding die je aanneemt ten opzichte van anderen. Niet vanuit jezelf redenerend maar vanuit inzicht in de drijfveren van de ander. 

 

Denk als Leo! Iedereen staat in een krachtenveld tot elkaar. Het gedrag dat iemand vertoont, wordt daar dus ook door bepaald. Inzicht in en begrip voor dat krachtenveld geeft je handvatten om diegene te gaan laten bewegen.

De Innerforce® methode

De gemuteerde leeuw
in de praktijk

“Een echte leider laat mensen bewegen zonder ze direct aan te hoeven sturen”

IR. R (RAOUL) RIJNTJES (DIRECTEUR LEO)

Wij ontwikkelen momenteel de Innerforce® methode: Leiderschap vanuit binnenkracht. Een nieuwe methode waarmee het leiderschap als gemuteerde Leeuw, acterend van het inzicht in het krachtenveld tussen de stakeholders, zichtbaar, tastbaar en eigen gemaakt kan worden. De ander begrijpen, inzien wat iemand raakt, aanvoelen waardoor iemand gaat bewegen. Daar draait het om.

Innerforce® is een methode die beweging creëert vanuit de organisatie zelf richting de gewenste transitie of projectdoelen. Die de innerlijke kracht van de medewerkers optimaal benut en draagvlak en energie brengt. Dit doen we door het in beeld brengen van de stakeholders die het doel beïnvloeden, de kansen en risico’s ten opzichte van het gedefinieerde doel en deze te koppelen aan de persoonlijke drijfveren van de betrokken stakeholders.

Door mensen te benaderen vanuit inzicht in het krachtenveld tussen mensen en ze te triggeren op hun persoonlijke drijfveren ontstaat er een bewegend veld waar draagvlak is voor de gewenste transitie: leiding geven als een gemuteerde Leeuw!

In het doorgronden van persoonlijke drijfveren maken we o.a. gebruik van al bewezen methodes en werkvormen als Deep Democracy, de ijsberg theorie van McClelland, het doen van opstellingen, het stellen van Rake Vragen, etc.

De Innerforce® methode is méér dan managen. Het is een “way of living”. Ook in het dagelijks leven is het van belang om de ander beter te begrijpen en om zelf beter begrepen te worden. En om écht te begrijpen zul je moeten ontdekken wat iemand zijn drijfveren zijn, waarbij het noodzakelijk is om eerst naar jezelf te durven kijken.

A (ANITA) TE LINDERT MCD (DIRECTEUR LEO)

Op verkenning met Leo

Wat doen we en voor wie?

Om als leidinggevende je doel te bereiken in een proces, project of transitie heb je een visie nodig waarheen te gaan. Ook heb je in de groep draagvlak en energie nodig om samen een duurzaam resultaat neer te zetten. De gemuteerde leeuw (of leeuwin!) inventariseert eerst hoe het krachtenveld is in de groep en welke krachten van buitenaf invloed hebben op de groep. Denk aan status, hierarchie, invloed, aanzien, karaktereigenschappen, drijfveren en beïnvloeders. Vanuit deze inventarisatie ontstaat een beeld over hoe je de gewenste beweging kan bereiken en hoe de groep deze kan ondersteunen of zelfs stimuleren. 

 

Leo ondersteunt organisaties in veranderprocessen en bedrijfsprocesoptimalisaties door het implementeren van stakeholdermanagement vanuit de Innerforce® methode. Ook kan zij het volledige proces van de gewenste doorontwikkeling van uw organisatie aansturen door de inzet van getrainde procesmanagers.

Strategische participatie

Wij hebben een innoverende visie op participatie vanuit eigenaarschap, waarmee we de lokale overheden uitdagen hiermee te gaan experimenteren. We maken hierbij gebruik van onze Innerforce® – leidinggeven vanuit binnenkracht gedachtegoed. Ons energiegevende en prikkelende boekje hierover is verkrijgbaar op aanvraag via info@leoleeuw.nl. Graag nemen we je mee in ons gedachtegoed. Hieronder lees je er al meer over en uiteraard kunnen we je verder meenemen in een kosteloze presentatie!

De strandstoel: terugkijken naar de toekomst…

Ga er maar eens voor zitten! De strandstoel staat symbool voor vanuit een rustige en relaxte setting kijken. Je inbeelden dat je, als cruciale stakeholder, met tevredenheid en trots terugkijkt naar het eindresultaat van het project. Wat zie je als je terugkijkt en wat was ervoor nodig om dat te bereiken? Dat is waar we het strategische participatieproces mee starten.

Een participatieproces is geen doel op zich. Het proces wordt opgestart met een te behalen doel voor ogen; er is een wens om iets te bereiken, iets voor elkaar te krijgen, iets te verbeteren.

De basis voor de strategische participatie is een duidelijke definitie van het projectdoel. Met dit doel in het achterhoofd kunnen we steeds ons handelen met alle stakeholders afstemmen. Het participatieproces heeft namelijk die voortdurende afstemming nodig. Anders bereiken we het doel niet. We kunnen zelfs het doel bijstellen of verrijken, dankzij inzichten die we onderweg krijgen.

Wat is nu een duidelijk gedefinieerd doel? En welke partijen moeten we hiervoor consulteren? Wie moet dit doel omarmen en wie moet hier goedkeuring aan geven?

We formuleren het projectdoel vanuit verschillende belangen van de diverse stakeholders. Welke stakeholders wensen welk resultaat te hebben, zodat er na realisatie een algeheel goed gevoel ontstaat? Wanneer is men tevreden over het behaalde resultaat? Bij welke stakeholders ligt het eigenaarschap of kunnen dat op zich nemen. We gaan bij het definiëren van het projectdoel van de diverse stakeholders na bij welk resultaat zij tevreden zijn. En daarvoor dus de strandstoel.

Strandstoelsessie

In een strandstoelsessie kunnen mensen vrijuit en vrijmoedig spreken. Nodigen we ze uit om hun wensen ten aanzien van het doel, hun belangen, hun wensen in betrokkenheid aan te geven. We stellen vragen, net even anders, verdiepend, waardoor mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. Daarmee dagen we de stakeholders uit om hun belangen en persoonlijke drijfveren te delen.

Een strandstoelsessie levert zo meerdere ‘stippen op de horizon op’. Hieruit kunnen we een (voorlopig) doel destilleren dat recht doet aan het gemeenschappelijk ervaren doel.

We formuleren dit doel zo zorgvuldig mogelijk. Daarnaast komen uit de strandstoelgesprekken dus heel duidelijk de verschillende belangen, standpunten en drijfveren naar voren. Op die basis kunnen we strategisch het kader formuleren waarvoor (bestuurlijk) draagvlak te verwachten is. Die informatie nemen we met de grootste aandacht en zorgvuldigheid mee naar de volgende stap. Nieuwsgierig naar de volgende stappen in het strategische participatieproces? Neem contact met ons op.

Voor een College van burgemeester en wethouders hebben we een Strandstoelsessie georganiseerd over de toekomst van een cultuurhuis (theater, vergader- & congreslocatie). We hebben de politiek dichterbij de cultuur kunnen brengen door samen vanuit een Strandstoel “terug te kijken naar de toekomst”. Er ontstond een mooie energie en beweging vanuit de verschillende perspectieven. Door de verschillende gebruikers van het cultuurhuis in gesprek met het College te brengen, elkaars belangen en drijfveren te doorgronden én vanuit begrip voor de ander, zijn de elementen om te komen tot een toekomstvisie en duurzame ontwikkeling van het cultuurhuis bepaald: helemaal Innerforce – leidinggeven vanuit binnenkracht.

Onze ambities in de praktijk

Ben je leidinggevende en sta je voor een interne reorganisatie of een veranderopgave?

Leo kan een sparringpartner voor je zijn. Samen in frequent overleg vanuit een helicopterview kijken naar wat de groep nodig heeft om te gaan bewegen. Energie en draagvlak brengen bij de groep vanuit je eigen gedrag gestuurd door het inzicht in de drijfveren van de ander.

Wil je als directie strategisch stakeholdermanagement onderdeel  laten zijn van je bedrijfsstructuur?

Leo kan een visionair kwartiermaker voor je zijn. Wij analyseren je organisatie en adviseren hoe strategisch stakeholder-management structureel kan landen in je bedrijfsstructuur. Dit doen we uiteraard met draagvlak van de gehele organisatie desgewenst tot en met de implementatie.

Samen in frequent overleg vanuit een helicopterview kijken naar wat de groep nodig heeft om te gaan bewegen. Energie en draagvlak brengen bij de groep vanuit je eigen gedrag gestuurd door het inzicht in de drijfveren van de ander.

Heb je als MT de wens bepaalde bedrijfsprocessen te optimaliseren?

Leo kan een visievormer en aanjager voor je zijn. We adviseren over hoe processen te optimaliseren, rekening houdend met de samenstelling en het DNA van je mensen. Vanuit ieder zijn/haar drijfveren beweging creëren met draagvlak.

Daarnaast geven we trainingen en coaching over de Innerforce® methode en het gedachtegoed daarachter.

Leo is er voor iedere leidinggevende die vanuit een ander gedachtegoed leiding wil gaan geven.

Van directief naar beweging vanuit de groep zelf. En vanuit standaard leidinggeven naar persoonlijke connectie. Resultaat? Het sneller bereiken van het einddoel mét draagvlak en energie vanuit de groep. En bovenal meer plezier in je werk!